نوشته های مجید هاشمی

چگونه در صنایع کشور با موفقیت نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) پیاده‌سازی نماییم؟

چکیده در این مقاله پس از مرور کوتاهی بر نت مبتنی بر قابلیت اطمینان، عوامل مهم تاثیر‌گذار در شکست پیاده‌سازی این متد در صنایع جهان، بررسی شده است. این عوامل در واقع مسائلی است که باید سازمانی که قصد پیاده‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان دارد،  بر رفع آنها تمرکز کند تا از […]